Γραφείο διεύθυνσης

Εμμανουήλ Μπενάκη 28 & Ακαδημίας
Αθήνα, 10678

Τηλ.: (+30) 210 3813 234
Email: info@bnb.gr

Marketing & Καριέρα

Marketing: marketing@bnb.gr
Careers: joinourteam@bnb.gr

Καταστήματα

Υποστήριξη: poweredby@bnb.gr
Franchise: franchise@bnb.gr

Φόρμα επικοινωνίας